Serveis

Serveis per a habitatges, hotels i instal·lacions industrials
}

Solucions que van des de la col·laboració a nivell de projecte o assessoria energètica, fins a la gestió integral de les vostres instal·lacions, fent el seguiment i control de les obres.

{

MANTENIMENT DOMÒTICA I CONTROL D'EDIFICIS

Manteniment de domòtica i control d'edificis.

Més informació

MANTENIMENT CENTRES COMERCIALS I EQUIPS ESPORTIUS

Manteniment d'instal·lacions de centres comercials i equips esportius.

Més informació

ESTUDIS ENERGÈTICS

Estudis energètics de complexes residencials i hotelers

Més informació

MANTENIMENT DE TELECOMUNICACIONS

Manteniment de telecomunicacions hoteleres i residencials.

Més informació

MANTENIMENT INTEGRAL D'INSTAL·LACIONS

Manteniment integral d'instal·lacions hoteleres i residencials.

Més informació

Il·luminació i instal·lacions elèctriques

Manteniment de sistemes de fred i calefacció per a vivendes d’alt standing, hosteleria i instal·lacions industrials.

Més informació

Manteniment de sistemes de climatització

Manteniment de sistemes de fred i calefacció per a vivendes d’alt standing, hosteleria i instal·lacions industrials.

Més informació